پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  اهداف و ماموريت ها  

 

اهم وظايف:
1) ارتباط مستقيم با دانشجويان
2) برنامه ريزي اداره هدايت كليه امور دانشجويي فرهنگي
3) خدمات دانشجويي فرهنگي و فوق برنامه، بهداشت و درمان،تربيت بدني
4) سياست گذاري و اتخاذ تصميمات لازم در راستاي تامين نيازهاي رفاهي و فرهنگي دانشجويان در حدود مقررات و ظوابط منصوب نظارت و ارزيابي امور مربوط.
5) فراهم كردن نيازهاي عمومي دانشجويان و دفاع از حقوق آنها.

 
تعداد بازدید : 3963
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 14 شهريور 1390