پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  گروه كارشناسان همكاري هاي علمي و بين الملل  

ماموريت ها و وظايف :

1)    طراحي و مديريت انواع همكاري هاي بين المللي با دانشگاه و مراكز آموزش عالي در سرتاسر جهان
2)    ارائه پتانسيل هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در صحنه بين المللي مبادله دانشجو و استاد
3)    اجراي پژوهش هاي مشترك تحقيقاتي در سطح بين المللي
4)    تبادل مطالب آموزشي
5)    مشاركت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در كنفرانس هاي بين المللي

 

 
تعداد بازدید : 4420
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 13 شهريور 1390