پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  هيات رئيسه  

 

هيأت رئيسه پرديس متشكل از رئيس و معاونين پرديس براساس ساختار تشكيلاتي پرديس مي‌باشد.
 
 
وظايف و اختيارات هيأت رئيسه پرديس:
 
1.    فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي دانشگاه
2.    پيشنهاد اصلاح تشكيلاتي و پست‌هاي سازماني به دانشگاه
3.    ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در امور اداري و مالي به دانشگاه
4.    پيشنهاد بودجه سالانه به دانشگاه جهت طرح در هيأت امناء
5.    ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف معاونت‌هاي پرديس
6.    اتخاذ تصميمدرخصوص مأموريت‌هاي پژوهشي،فرصت‌هاي مطالعاتي و شركت اعضاي هيأت علمي پرديس در كنفرانس‌هاي علمي در چارچوب ضوابط مصوب و سهميه تعيين شده توسط دانشگاه
7.    بررسي و تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي پرديس در چارچوب مقررات دانشگاه
8.    اتخاذ تصميم در مواردي كه توسط رئيس پرديس يا معاونان وي در دستور جلسه قرار مي‌گيرد.
 
تعداد بازدید : 4476
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 13 شهريور 1390