پورتال اطلاع رساني پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران http://ic.tums.ac.ir/
 
  ورودي 87  

 

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(92-91)

ايام هفته دارو سازي ورودي 1387،نيمسال 8
8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه فارماسيوتيكس نظري4 فارماسيوتيكس نظري4 _________  _________  
يكشنبه _________  روشهاي آناليز دستگاهي روشهاي آناليز دستگاهي _________ 
دوشنبه مفردات پزشكي 2 داروسازي هسته اي آمار  _________ 
سه شنبه دارودرماني 2 دارودرماني2 مفردات پزشكي2 _________  
چهارشنبه فارماسيوتيكس عملي4 فارماسيوتيكس عملي4 _________  _________ 
پنجشنبه        

زمان شروع ترم 25/6/91و پايان ترم 14/10/91 مي باشد.

زمان امتحانات پايان ترم از شنبه 16/10/91 لغايت چهارشنبه 4/11/91 مي باشد. 

محل برگزاري: كلاس شماره 2 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم (92-91)

ايام هفته دارو سازي ورودي 1387،نيمسال 9
10-8 12-10 15-13 17-15 19-17
شنبه فارماسیوتیکس 5
9:45-8
فارماسیوتیکس5
11:30-9:45
فرآورده های بهداشتی
13:30-11:30
کارآموزی داروخانه شهری2
20-14
کارآموزی داروخانه شهری2
20-14
يكشنبه بیوفارماسی بیوفارماسی کارآموزی داروخانه شهری2 کارآموزی داروخانه شهری2 کارآموزی داروخانه شهری2
دوشنبه فارماکوگنوزی فارماکوگنوزی کارآموزی داروخانه شهری2 کارآموزی داروخانه شهری2 کارآموزی داروخانه شهری2
سه شنبه دارودرمانی3 دارودرمانی3 کارآموزی داروخانه شهری2 کارآموزی داروخانه شهری2 کارآموزی داروخانه شهری2
چهارشنبه   کنترل مسمومیت
10:30-9
فارماسیوتیکس5 عملی فارماسیوتیکس5 عملی  
 

-   زمان شروع کلاسها: شنبه مورخ 7/11/91 و پايان کلاسها پنجشنبه مورخ 16/3/92
 
-   محل برگزاري : كلاس 2دانشكده داروسازي  پرديس بين الملل
 
-    زمان برگزاری کارآموزی داروخانه شنبه از ساعت 14 الی 20
- زمان برگزاری امتحانات:شنبه مورخ 18/3/92لغایت پنجشنبه مورخ 30/3/92
 

 

 
تعداد بازدید : 5178
تاریخ آخرین بروزرسانی : يکشنبه، 19 آذر 1391